Kulturni Centar Apatin
KCA menu

Izložba – Aspekt prolaznosti

Otvaranje izložbe je 15. novembra u galeriji Meander u 19h. Izložba će trajati do 28. novembra.

 

 

“…Prolaznost vremena glavni je aspekt ljudskog udesa i nosi u sebi i uzbuđenje i strah, lepotu i
tugu…”
Izložba radova Sanje Dević i Jefimije Kocić bavi se prikazom pojma vremena i njegovog trajanja. Tačka u kojoj se spajaju prošlost i budućnost predstavlja život koji živimo, a jedini svedok ovovremenosti je saznanje o postojanju budućnosti podučene prošlošću.

 

Izložba obuhvata vizuelne prikaze ovog pojma iz ljudske perspektive počevši od jednoćelijskih organizama, pa do njegovog neprekidnog (kontinualnog) trajanja u univerzumu, a odnosi se na životni ciklus ljudskog bića. Radovi prikazuju originalne snimke stvorene u laboratoriji Fakulteta za Hemiju u Nišu, kao i snimke svemira napravljene uz pomoć teleskopa reflektora. Sponu između početka i kraja jednog ciklusa (koja na jedinstven način tumači prolaznost vremena sa aspekta ljudskog-čulnog) predstavljaju snimci ljudskih silueta.

 

Cilj ovog projekta je prikazivanje relativnog u samom pojmu vremena, te njegovog trajanja (odnosno njegove nepostojanosti) i pokušaj da se termin približi savremenom čoveku izgubljenom u svakodnevici modernog života….
Projekat je premijerno bio prikazan u Veneciji u okviru Venecijanskog Bijenala na Festivalu ANIMA MUNDI u Galeriji THE ROOM i Rezidenciji Palazzo Ca & Zanardi tokom jula i septembra meseca 2019. godine. Na ovogodišnjem Festivalu ANIMA MUNDI predstavljeni su radovi koji tematski obrađuju vezu između svih živih bića na planeti i ukazuje na povezanost ljudske duše sa telom. ”..ANIMA MUNDI je nevidljiva energija iza svih prirodnih i veštačkih elemenata koji omogućavaju da planeta živi. Zahvaljujući skrivenim vezama ANIMA MUNDI, svi ekosistemi Zemlje, pre i posle pojave čovečanstva, pronašli su svoju ravnotežu, načine života i razvoja, transformaciju i evoluciju. Sva bića na planeti, biljke, minerali, životinje su prožeta tajnom silom koja je uvek stimulisala ljudsku misao i istraživanje…”

 

Biografije

Sanja Dević (1980), diplomirala je na Fakultetu umetnosti u Nišu, kao student generacije na odseku za grafički dizajn. Postdiplomske magistarske studije završila je na Fakultetu likovnih umjetnosti Cetinje.
Tokom profesionalnog rada, realizovala je veliki broj projekata za klijente širom sveta u svim oblastima grafičkog dizajna (SAD, Kanada, Velika Britanija, Danska, Tajland, Švajcarska, Singapur, Francuska, Meksiko, Norveška, Austrija, Hrvatska). Njena izlagačka delatnost broji
trinaest samostalnih izložbi i preko pedeset grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je više nagrada za radove iz domena primenjene umetnosti. Njeni radovi objavljivani su u knjigama i časopisima u zemlji i inostranstvu. Član je Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije (ULUPUDS-a) i niškog ogranka Asocijacije interaktivnog dizajna (IXDA NIS). Više puta je bila član žirija umetničkih takmičenja.
Zaposlena je na Fakultetu umetnosti u Nišu kao docent na Departmanu za primenjene umetnosti. Predaje predmete Prostorna grafika i Ilustracija.

 

 

Jefimija Kocić (1992) diplomirala je na Fakultetu umetnosti u Nišu na Odseku za primenjene umetnosti. Master studije završila je na istom fakultetu 2015. godine, a 2017. završila je master studije Fakulteta digitalnih umetnosti (smer Dizajn novih medija) Univerziteta Metropolitan u Beogradu. Godine 2015. bila je demonstrator u nastavi na predmetu Crtanje i slikanje na Fakultetu umetnosti u Nišu. Od 2016. godine radi na Fakultetu umetnosti u Nišu kao asistent na predmetu Prostorna grafika Odseka za primenjene umetnosti. Juna 2019. godine doktorirala je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. U okviru programa Studentskog kulturnog centra u Nišu, pokreće i vodi Akademski multimedijalni kolektiv “eks.tenzija”. Njena izlagačka delatnost do sada broji 11 samostalnih izložbi i preko četrdeset grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Od 2014. godine devet puta je bila član žirija likovnih i literarnih konkursa u zemlji. Bila je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za izuzetno nadarene učenike i studente. Do sada je objavila jednu knjigu poezije ”Veze”.

Arhiva

15/11/2019 28/11/2019

19h

TOP