Kulturni Centar Apatin
KCA menu

Obaveštenje – Savez umetničkog stvaralaštva amatera Vojvodine

U skladu sa novonastalom situacijom, vanrednim stanjem u državi i odlukama koje iz toga proističu Savez umetničkog stvaralaštva amatera
Vojvodine doneo je odluku da sve planirane aktivnosti (opštinske i zonske smotre i festivali) odlože i pomere za period kada će se stvoriti
uslovi za njihovo održavanje. Savez će u pogodnom trenutku sačiniti novi kalendar sa kojim će učesnici biti na vreme upoznati. Smotre i selekcije koje su već realizovane neće morati da se ponovo organizuju.

Arhiva

16/03/2020 31/03/2020

TOP