Order Lamictal Canada Purchase Lisinopril In Tucson Cheapest Cialis Au Where Can I Buy Anafranil Buy Viagra Australia
Kulturni Centar Apatin
KCA menu

Samostalna amaterska izložba – odluka umetničkog saveta galerije

Umetnički savet galerije za izbor likovnog stvaraoca opštine Apatin za samostalnu izložbu u galeriji Meander u 2019. godini po raspisanom konkursu, a nakon uvida u dokumentaciju i priložene radove odlučio je da se priredi izložba radova DRAGANA DRAŽIĆA iz Apatina.

 

Obrazloženje:
Radovi kojima se Dragan Dražić predstavlja su duborezi nastali u periodu od 2015-2019. godine i nekoliko ranijih radova (skulptura i duboreza manjeg formata). Sam koncept, odnosno tematika koja dominira je religiozna, pa čak i u radovima koji na prvi pogled ne pokazuju religiozni sadržaj. Religija, ne kao izolovani segment ljudskog života, već kao sam život koji kroz ličnu duhovnost i emocije, prožima i pokreće sve ukupno ljudsko biće. Doživljaj je ličan i svako delo je vid komunikacije sa bogom na određenu temu, tj. način doživljavanja boga kroz pojedine segmente života.

Arhiva

02/07/2019

TOP