Kulturni Centar Apatin
KCA menu

IZLOŽBA „FORME PRIRODE“

Svaki fotograf ima svoj odnos između viđenja i zapisivanja viđenog. Između fotografa i prirode veza se uspostavlja i proširuje po uzročno -posledičnom redosledu: tražim-čekam-posmatram-vidim-shvatam-okidam-fotografišem. Iz takvog redosleda odnosa između viđenja i opredmećivanja raznih oblika u vidu fotografija, razvila su se i proširivala značenja o shvatanju prirode, njene materije forme u prostoru i vremenu, kao i u fotografskim odnosima značenja: forme,linije,veličine, boje, jednakog, nejednakog i slično.
Fotograf je zahvaljujući svom velikom iskustvu i umeću sa lakoćom uspeo da predstavi drugačije zapažanje prirodno-prostornog realiteta. To su razne spoljne strukture, dimenzije i položaji u prostoru. Skriveni oblici žive prirode, oni koji rastu iz zemlje i oni koji se kreću po zemlji, otkrili su emancipovane forme koje koje je stvorila i sama priroda: pravilnost u formiranju kristala, simetrija u u oblicima mnogih plodova, pravilno formiranje oblika cveta i mnoge druge forme u njoj. S druge strane, ona nam daje amorfne  oblike: grumen zemlje, komad stene, nepravilna prostranstva, smeivanje brda i planina…. Kao da su žive, te pojave i forme se menjaju, kao odnos tela prema prostoru. Svojim poigravanjem u meni je izazvala želju za letenjem, menjanjem i prilagođavanjem.
Svojim kontrastima i igrom linija kao glavnim elementima,  priroda razotkriva nove forme i oblike. To  je Zorana Milutinovića inspirisalo da dalje eksperimentiše  njenim raznim oblicima i otkriva beskonačne varijacije prirodnih formi. Osetio je  njene linije koje odišu lakoćom i originalnošću. Svaka od tih linija je stvorila forme nalik skulpturama, koje  kao da možete poneti sa sobom.
Sve ovo i još mnogo toga, autora je navelo da stvori ove fotografije. Ovakav pristup pomerio je  i proširio granice fotografisanja ovog autora i razumevanje sveta koji ga okružuje.
Violeta Milutinović, MF FSS

Zoran Milutinović

-Lekar, otorinolaringolog, onkohirurg vrata, mikrohirurg larinksa, fonijatar, doktor medicinskih nauka, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, u penziji.
-Član Foto saveza Srbije, sa zvanjem majstor fotografije (MF FSS,2017.g.).
-Jedini je u Srbiji nosilac zvanja GPSA i MPSA (majstor i zlato Fotografskog društva Amerike, 2017., 2018.g.).
-Prvi u Srbiji je nosilac zvanja EFIAP/p, (Ekselencija – platina Internacionalne federacije fotografskih asocijacija, 2015.g.).
-Učesnik preko 390 grupnih izložbi fotografija u preko 50 zemalja na svim kontinentima i dobitnik preko 290 nagrada i pohvala.
-Najuspešniji autor Foto saveza Srbije (2009., 2010., 2011., 2012.god).
-Autor 39 samostalnih izložbi fotografija.
-Autor tri fotomonografije.
-Interesuje ga priroda, dokumentarna, eksperimentalna i infracrvena fotografija.

Arhiva

29/03/2024 11/04/2024

19h

TOP