Kulturni Centar Apatin
KCA menu

Izložba Nikosa Arvanitidisa

Grafike i slike koje radim zasnivaju se na ikonografskoj tradiciji apstraktnog ekspresionizma i ideji o izražavanju unutrašnjih stanja i/ili osećanja u jednom singularnom i neponovljivom kreativnom činu. Kroz proces stvaranja, pokušavam da, koristeći različitie grafičke tehnike za multiplikaciju zadržim svoj ekspresivni umetnički izraz trudeći se da u procesu ne izgubim početnu stvaralačku emociju. U radovima preferiram kružnu i kvadratnu formu kao polje intervencije, i igre sa kombinacijama amorfnih i geometrijskih oblika. Tragovi „energije stvaranja“, postignuti tehnikama duboke i ravne štampe, postavljeni su u harmonične odnose sa krugom, kvadratom i pravougaonikom, koji svojom pravilnošću „stišavaju“ neobuzdani gest. Krug, večni simbol mikro i makro-kosmosa, konstanta u celom opusu. Radovi komuniciraju sa posmatračem na bazično čulnom estetskom i perceptivnom nivou, ostavljajući dovoljno prostora za lične asocijacije i reminiscencije u procesu interpretacije.

 

BIOGRAFIJA
Nikos Arvanitidis , rođen je 12.12.1976. u Novom Sadu. Godine 1995. maturirao je u Srednjoj školi Bogdan Šuput u Novom Sadu na smeru za dizajn enterijera. 2000. godine diplomirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu na odseku grafike u klasi profesora Zorana Todovića. 2009. magistrirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu , na odseku grafike , sa magistarskom temom pod nazivom „KRUG“ , mentor profesor Slobodan Knežević. Od 2001. godine član ULUV-a, a od 2012. godine član je ULKiM-a. Od 2011. godine radi kao vanredni profesor na odseku grafike Fakulteta umetnosti u Zvečanu. Izlagao je na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu.

 

BIOGRAPHY
Nikos Arvanitidis, born 12.12.1976. in Novi Sad. In 1995, he graduated from Bogdan Šuput High School in Novi Sad at the department of interior design. In 2000 he graduated at the Academy of Arts in Novi Sad at the graphic department in the class of professor Zoran Todović. In 2009, he graduated at the Academy of Arts in Novi Sad, at the Department of Printmaking Arts, with a master thesis titled “Circle”, mentor professor Slobodan Knežević. Since 2001 he has been a member of ULUV, and since 2012 he has been a member of ULKiM. Since 2011 he has been working as an associate professor at the Printmaking Arts Department of the Faculty of Arts in Zvecan. He has exhibited at numerous solo and group exhibitions in the country and abroad.

Arhiva

17/11/2023 30/11/2023

19h

TOP