Kulturni Centar Apatin
KCA menu

Izložba slika Milane Simić “Mikroidentifikacija”

Od 18. juna do 8. jula moći ćete da uživate u sjajnoj izložbi slika Milane Simić pod nazivom “Mikroidentifikacija”.

Otvaranje izložbe je u petak 18. juna sa početkom u 19h.

 

Milana Simić rođena je 1995. godine u Prijedoru, Bosna i Hercegovina. Osnovne studije slikarstva završila je na Akademiji likovnih umjetnosti u Trebinju 2019. godine, u klasi profesora Save Pekovića. Trenutno je Master student na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, modul slikarstvo, pod mentorstvom Bosiljke Zirojević Lečić. Od 2018. godine član je Udruženja likovnih umetnika u Prijedoru. Do sada je svoj rad prikazala na brojnim kolektivnim izložbama u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori. Njeno samostalno izlaganje obeležile su izložbe u Mostaru, Trebinju, Banjoj Luci, Beogradu, Kragujevcu i Somboru. Imala je dve publikacije u Zagrebu i Londonu. Učestvovala je na festivalu „Foto fest“ Bar 2017. godine i „Eko“ koloniji u Širokom Brijegu 2017. i 2018. godine. Od 2020. godine sarađuje sa Kulturnim centrom „Lab“ u Novom Sadu u kojem organizuje izložbe mladih umetnika iz Srbije i regiona. Milanin umetnički rad odnosi se na istraživanje u polju slike/objekta i video instalacije. Trenutno živi i stvara u
Novom Sadu.

 

O izložbi:

 

“Osnovna karakteristika ranijeg slikarskog rada Milane Simić je upotreba tkanina različitih obojenosti, i pri tome je ovaj materijal koristila za direktno formiranje podloge slike u građenju apstraktne kompozicije. Na taj način je ovaj karakteristični materijal postajao gradivni element slike, uz sve specifičnosti same teksture i kvaliteta upotrebljenih tkanina.

 

Prethodna iskustva Milana koristi i u svom sadašnjem umetničkom radu, gde je sama izvedba sada rezultat studioznijeg rada uz korišćenje višeznačnih elemenata. U središte interesovanja ona postavlja lični, intimni svet; preispitivanje sopstvenih emocija koje proizilaze iz odnosa prema ljudima i svetu koji je okružuje. Sam slikarski proces je sada drugačiji, ona sliku „pravi“, prilazi joj kao objektu, tretira je skoro kao skulptorsku formu. Umesto industrijske, neutralne tkanine, Milana sada u radu koristi staru i iznošenu odeću, koja je pripadala i bliskim, ali i njoj nepoznatim ljudima. U ovom procesu ona staru/polovnu odeću seče i prekraja, razapinje, veže u čvorove, preklapa, i sve te karakteristične delove koristi kao gradivni element „lika“ – imaginarnog portreta ili intimnih relacija. Na ovaj način Milana stvara sopstvene likovne forme, sopstveni likovni jezik/sistem koji je u funkciji istraživanja odabrane tematike, a koja se razvija u promišljanje o identitetu i sociološkim aspektima. U njenom umetničkom radu slika postaje apstrahovana simbioza različitih portreta, ona nosi fizički „otisak“ tela učitanih u odeću, ali funkcioniše i kao proces stvaranja/građenja simbola ljudskih odnosa na jedan specifičan način, koji je čitljiv u više nivoa.

 

Ovo je istovremeno i njeno lično istraživanje emocija, intimni dijalog sa bliskim osobama posredstvom materijalnih „ostataka“ koje koristi kao osnovnu građu u svom slikarskom radu, gde iz taktilnog doživljaja korišćeni materijal gradi i prevodi u višeznačne apstraktne forme.”

 

prof. Bosiljka Zirojević Lečić

Arhiva

18/06/2021 08/07/2021

19h

TOP