Kulturni Centar Apatin
KCA menu

Izložba “Tvoje ruke moja krila” umetnice Marine Tomić

Tvoje ruke moja krila

Naziv izložbe „Tvoje ruke moja krila“ nas uvodi u atmosferu poezije svojom melodičnošću, koja je diskretni okidač za naše receptore osetljivosti, pripadnosti, smislenosti. Lirski ton traži svoj par, kako u rečima (ruke krila, tvoje moje), tako i kroz misaone i likovne tokove umetnice, koja zokružuje promisao finalnom poetizacijom rada. Iako tri particije čine celinu izložbe, i zasebno mogu funkcionisati neovisno, poseduju polje privlačenja, koje ih međusobno uvezuje pa istupaju kao zajednica/ zajedništvo. Lako naslućujemo žilu opšteg konteksta, a to je osećaj pripadnosti i povezivanja, univerzalna težnja ka stapanju, utapanju u jedno, sa istančanim nivoom svesti da se prepusti osećajnosti. Prisvojni pridevi traže svoje imenice, da im pripadaju, ruke i krila se šire do slobode.

Prostornu instalaciju čini blok crteža, postavljen na postamentu, trava je dole, kvadratnog oblika, a iznad trave, sa plafona, vise nizovi lišća. Zamišljeno je da se posmatrač kreće bos po travi do crteža, kroz lišće. Ambijentalna instalacija stvara određeni habitat prirode kojim umetnica diktira uslove u kome se nalazi njen materijalizovan umetnički rad. U interakciji s publikom i sa najrazličitijim trzajima vazduha, zvuka, čoveka, oblikuje se energija rada. U osnovi umetnica računa na blagost, suptilnost, obazrivost, kako bi izmerila tu osetljivost rada kao bića u odnosu na drugo biće. Objašnjava nam kako cirkuliše energija spoljašnjeg i unutrašnjeg, menjajući prostore i oblike, ona kruži, prolazi i vraća se. Obostrani uticaji spoljašnje i unutrašnje kinetike, su uvek uzročno prosledični u materijalnim i nematerijalnim
datostima.

U video radu nešto više osluškujemo sinergiju umetničkog rada sa prirodom. Ako pretpostavimo da su crteži portreti ponašanja i osećanja same umetnice, izvlačenjem svoje fizičke pozicije iz rada, ona potencijalno osluškuje ili testira sebe u tim okolnostima, posmatrajući sa strane. Ispituje svoju poziciju prema zvucima, dodirima i pokretima prirode i kako spoljašnji impulsi dimenzioniraju rad, to jest nju.
Vitalni deo celokupne izložbe je crtež, u svojoj ogoljenoj, organskoj, pročišćenoj formi. Naizgled krhke i lomljive linije toliko očvrsnu da ih ne mogu poremetiti okolni faktori. Kako se smenjuju listovi, ruke se pomeraju, crtež se razigrava, potpiruje dinamiku odlazaka i dolazaka, spajanja i razdvajanja. Cvrkut ptica daje zvučnu obojenost tim crtežima, pa ih čini življim, poletnijim. Ruke kao likovna predstava davanja i
primanja, nežnosti ili grubosti, čežnje i nezainteresovanosti, kontakta ili rezervisanosti. Ruke beskompromisno teže sinhronizaciji, svom paru, kao najiskrenijoj iskonskoj potrebi.
Stejtmenti kao deo rada, zatim stejmenti kao zaseban rad, forma monologa koji suptilno poziva na dijalog, referira na moć reči. Komunikacija kao verbalna i fizička kategorija se ne sme relativizovati i obesmisliti. Reči mogu da polete ako imaju ruke koje će da ih prime s lakoćom.

Posle plesa

Posle plesa gledamo ka nebu:
To nisu tragovi aviona, već naših brzih pokreta
I nove talase u jezeru nije napravio vetar već sila koja je čitave noći
Plesala kroz nas
I sada se polako širi susednim galaksijma.
(Izbor iz savremene makedonske poezije, Vladimir Matinovski)

Mira Vujović
Istoričar umetnosti

Marina Tomić

 • -Rođena 1985. u Apatinu
 • -Diplomirala slikarstvo na Akademiji Umetnosti u Beogradu, u klasi prof.Miška Pavlovića (2008.)
 • -Specijalističke studije na odseku grafike završila na FLU u Beogradu, u klasi prof.Biljane Vuković (2011.)
 • -Članica ULUSA od 2012. godine.
 • -U statusu samostalnog umetnika.

  Samostalne izložbe:

 • -“Naličje skrivenog”, Kulturni centar Inđija, galerija kuće Vojnovića (2011.)
 • -“Kad odraz zameni lik” izložba kolaža i grafika, galerija Meander Apatin (2011.)
 • -“Kroz mutno staklo-sublimacije”, galerija braća Stamenković, Beograd (2009.)
 • -“Napukle biografije bez identiteta” izložba grafika, Galerija- biblioteka Miljković, Beograd (2008.)
 • -Kolektivno izlagala u Srbiji, Belgiji, Makedoniji, Mađarskoj, BiH, SAD i učestvovala na više međunarodnih kolonija i radionica.

  Kontakt:
  mirkovic.marina@gmail.com
  Tel: 0607131897

 

Arhiva

31/05/2024 20/06/2024

19h

TOP