Kulturni Centar Apatin
KCA menu

Konkurs za kratku priču i dodelu nagrade “Miodrag Borisavljević”

Opštinski kulturni centar iz Apatina u okviru 6. FESTIVALA KRATKE FORME “POTPIS” raspisuje Konkurs za kratku priču i dodelu nagrade “Miodrag Borisavljević”.

 

Uslovi konkursa:

– Jedan autor može poslati samo jednu priču
– Priče se šalju u dva primerka pod šifrom ( rešenje šifre, u posebnoj koverti, dostaviti sa pričama)
– Jedan autor može da učestvuje samo sa jednom šifrom
– Nagrada se dodeljuje samo jednom autoru
– Istom autoru Nagrada se ne može dodeliti drugi put

-Tema je slobodna

– Priče moraju biti neobjavljene, dužine do šest hiljada (6.000) karaktera sa razmacima

Konkurs je otvoren od 15. februara do 15. aprila 2021. godine

– Dodela nagrade (plaketa sa likom M. Borisavljevića i 50.000 dinara) je u septembru 2021. godine

 

Adresa:

Opštinski kulturni centar Apatin
Festival kratke forme “POTPIS” za nagradu „Miodrag Borisavljević“
Trg Nikole Tesle br. 12
25260 Apatin

 

Коntakt telefon: 025/ 773 923

Arhiva

15/02/2021 15/04/2021

TOP