Kulturni Centar Apatin
KCA menu

Konkurs za kratku priču “Miodrag Borisavljević” 2023.godine

Uslovi konkursa:

– Jedan autor može poslati samo jednu priču
– Priče se šalju u dva primerka pod šifrom (rešenje šifre, u posebnoj koverti, dostaviti sa pričama)
– Jedan autor može da učestvuje samo sa jednom šifrom
– Nagrada se dodeljuje samo jednom autoru
– Istom autoru nagrada se ne može dodeliti drugi put

-Tema je slobodna

– Priče moraju biti neobjavljene, dužine do šest hiljada (6.000) karaktera sa razmacima

– Konkurs je otvoren od 20. februara do 20. aprila 2023. godine

– Dodela nagrade (plaketa sa likom M. Borisavljevića i 50.000 dinara) je poslednje nedelje septembra 2023. godine u sklopu 8. festivala kratke forme “Potpis”

Adresa:

Opštinski kulturni centar Apatin
Festival kratke forme “POTPIS”
za nagradu „Miodrag Borisavljević“
Trg Nikole Tesle br. 12
25260 Apatin