Kulturni Centar Apatin
KCA menu

Konkurs za najbolju kratku priču “Miodrag Borisavljević” za 2024. godinu

Konkurs za najbolju kratku priču “Miodrag Borisavljević” za 2024. godinu traje od 15. februara do 15. aprila ove godine. Priče se šalju pod šifrom u dva primerka poštom. Ove godine je uz priče potrebno poslati potpisanu autorsku izjavu koja može da se preuzme na sajtu Kulturnog centra. Nagradu će dobiti jedan autor i to će biti objavljeno krajem jula meseca ove godine.

Opštinski kulturni centar Apatin u okviru

 

9. FESTIVALA KRATKE FORME

“POTPIS”
raspisuje

Konkurs za kratku priču

i dodelu nagrade “Miodrag Borisavljević” za 2024. godinu

Uslovi konkursa:

– Jedan autor može poslati samo jednu priču

– Priče se šalju poštom u dva primerka pod šifrom

(rešenje šifre, u posebnoj koverti, dostaviti sa pričama)

 

  • Uz poslate priče i rešenje šifre autor treba da dostavi potpisanu Autorsku izjavu koju može preuzeti na sajtu Kulturnog centra, gde su sve informacije o raspisanom konkursu.

– Jedan autor može da učestvuje samo sa jednom šifrom

– Nagrada se dodeljuje samo jednom autoru

– Istom autoru Nagrada se ne može dodeliti drugi put-Tema je slobodna- Priče moraju biti neobjavljene, dužine do šest hiljada (6.000) karaktera sa razmacima

– Konkurs je otvoren od 15. februara do 15. aprila 2024. godine- Dodela nagrade (plaketa sa likom M. Borisavljevića i 50.000 dinara) je poslednje nedelje septembra 2024. godine u sklopu 9. festivala kratke forme “Potpis”

Adresa:
Opštinski kulturni centar Apatin

Festival kratke forme “POTPIS”
za nagradu „Miodrag Borisavljević“
Trg Nikole Tesle br. 12
25260 Apatin

Коntakt telefon: 025/ 773-923 ili  okc.ivana@gmail.com

 

Izjava o autorstvu

Arhiva

15/02/2024 15/04/2024

TOP