Kulturni Centar Apatin
KCA menu

Izložba “Putem naše mašte IV”

Dnevni centar za osobe sa invaliditetom i intelektualnim teškoćama

 

U petak, 3. decembra sa početkom u 19 časova biće otvorena izložba “Putem naše mašte IV”.

Izložba će trajati do 16. decembra.

 

 

PUTEM NAŠE MAŠTE

 

Usluga Dnevni centar za osobe sa fizičkim invaliditetom i intelektualnim teškoćama se sastoji od unapređenja kvaliteta života korisnika u vlastitoj socijalnoj sredini kroz održavanje i razvoj socijalnih, psiholoških, fizičkih funkcija i veština kako bi se u što većoj meri osposobili za samostalan život.

 

Radno – okupacione aktivnosti se sprovode i realizuju uz svakodnevni nadzor saradnika gde se primenjuju različiti oblici i metode rada uz primenu različitih sredstava i materijala za rad; kako bi korisnici u što većoj meri ojačali svoje kognitivne, motoričke, percipitivne i motoričke funkcije i veštine.

 

Tokom izrade likovnih produkata, korisnici su imali mogućnost da upoznaju i primene različite tehnike rada, stvaranje dezena i ukrasa iz neizmeničnih geometrijskih figura u određenom redosledu uz primenu različitih materijala za rad. Dekor geometrijskih oblika pomaže im da sklope različite veličine i boje kako bi dobili kompoziciju dela.

 

TOP