Kulturni Centar Apatin
KCA menu

Zapisi plutajućeg sveta

„Zapisi plutajućeg sveta“ je kolekcija crteža i slika inspiranih japanskom „ukijo“ grafikom iz 17. veka, koja je nastala kao oblik sub kulture, grafičke produkcije velikog tiraža da bi zadovoljila potrebe nižeg sloja buržoazije. „Plutajući“ predstavlja tematiku grafike kao lako štivo, uživanje  u  lepotama stvarnog života i prirode. Stil ovih grafika je značajniji od same tematike, preciznog crteža, plastričnog oblikovanja oblika putem znakova, dekorisanih elemenata, šrafure i lazurnog kolorita, tako da je bitno uticao na modernu umetnost, posebno na strip i plakat. Jelena Popović Šimić estetičko gledište zasniva inspiraciji retro pojava sub  i pop kulture Zapada i Istoka, posebno Japana. Radi u ciklusima i serijama. Tako je i ova izložba nastala kao deo istraživačkog procesa inspirisanih ukijo grafikama. Crteži su vizuelne „etide“, razmišljanja i impulsivni trenuci,  iako su vizuelno završena dela,  za umetnicu su predlošci za buduće slike, koje sadrže  istaknute detalje, skupove i snopeve linija izvedenih prošivanjem platna koncem za goblene različitih koloritnih karakteristika.
Jelena Šimić Popović rošena je 1977. godine. Diplomirala slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 2003. godine.  Magistrirala na istom fakultetu 2009. godine. Član SULUV-a i ALUMNI udruženja Akademije umetnosti u Novom Sadu. Učestvovala na brojnim kolektivnim izložbama, projektima i konkursima u zemlji i inotranstvu (Norveškoj, Kanadi i Ujedinjenim arapskim emiratima). Priredila 9 samostalnih izložbi.
Živi u Novom Sadu i radi kao profesor likovne kulture u Apatinu.

Arhiva

10/11/2016 02/12/2016

TOP