Kulturni Centar Apatin
KCA menu

Izložba “Putem naše mašte II”

Usluga Dnevni boravak se fokusira na unapređenje kvaliteta života korisnika u vlastitoj socijalnoj sredini kroz održanje i razvijanje socijalnih, psiholoških i fizičkih funkcija i veština, kako bi se u što većoj meri osposobili za samostalan život. Kroz ovu uslugu korisnici, u organizovanom okruženju i uz potreban nadzor saradnika vaspitača, stiču i razvijaju kognitivne, emocionalne i motoričke sposobnosti. Stručnu podršku pruža služba Centra za socijalni rad Apatin, a značajna materijalna sredstva za pružanje ove usluge izdvaja lokalna samouprava.

 

Usluga Dnevni boravak se realizuje kroz osmišljene programe koji su prilagođeni očuvanju potencijala korisnika kroz različite radno okupacione aktivnosti, psihološke radionice, sportsko-rekreativne aktivnosti, organizovanje prigodnih kulturno-umetničkih sadržaja i koji pružaju mogućnost da učestvuju u raznim aktivnostima u lokalnoj zajednici.

 

U izradi likovnih radova korisnici su koristili različite vrste likovnog materijala i primenjivali različite tehnike rada: slaganje boja, bojenje temperama, razvodnjavanje bojama, tačkanje, prskanje bojama i slojevito slikanje.

 

Radovi korisnika su maštoviti i originalan doživljaj korisnika, autentični i bogati u ličnom izrazu korisnika, što je i preneto na finalni produkt. Raznovrsne boje na likovnim crtežima korisnika odražavaju spontanost, iskrenost i osećajnost, a primetan je i značajan napredak u radu zbog čega su korisnici izuzetno ponosni na sebe sa željom da ovaj talenat podele sa svojim sugrađanima i doprinesu širenju socijalnih veza i odnosa među institucijama u lokalnoj zajednici.

Arhiva

29/11/2019 12/12/2019

19h

TOP