Kulturni Centar Apatin
KCA menu

Izložba Zorana Milutinovića – Ogledalo prirode

Otvaranje izložbe je u petak, 21. februara u 19 časova. Izložba će trajati do 6. marta.

 

Zoran Milutinović – Biografija
-Lekar, otorinolaringolog, onkohirurg vrata, doktor medicinskih nauka, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu.
-Član Foto saveza Srbije, sa zvanjem majstor fotografije (MF FSS).
-Nosilac zvanja MPSA (majstor Fotografskog društva Amerike), jedini u Srbiji.
-Nosilac zvanja GPSA (zlato Fotografskog društva Amerike), jedini u Srbiji.
-Nosilac zvanja EFIAP/p, prvi u Srbiji (Ekselencija – platina Internacionalne federacije fotografskih asocijacija).
-Učesnik preko 380 grupnih izložbi fotografija u zemlji i inostranstvu (u preko 35 zemalja na svim kontinentima) i dobitnik preko 290 nagrada i pohvala.
-Najuspešniji autor Foto saveza Srbije (2009., 2010., 2011., 2012.god).
-Prvi (i za sada jedini) autor iz Srbije koji je do sada na izložbama fotografija osvojio preko 20.000 bodova (prema pravilniku FSS).
– Autor 32 samostalne izložbe fotografija.
– Autor dve fotomonografije.
-Autorski opus obuhvata razne oblasti fotografije, uključujući fotografisanje prirode, dokumentarnu, eksperimentalnu i infracrvenu fotografiju.

 

O autoru
Zaputio se majstor umetničke fotografije dr Zoran Milutinović iz sveta konvencionalne fotografije – u čijim okvirima je ostavio vidljiv i zapažen trag svojim fotozapisima prirode, dokumentarnim fotografijama, potom i infracrvenim snimcima kao nagoveštajem spremnosti za smelije eksperimentisanje – u uzbudljivu sferu alternativne realnosti, gde se elementi osnovnog nosioca svetlosnih informacija, fotografije dakle, stapaju ili, biće pre, rastapaju u samosvojnu vizuelnu poetiku.
Ogledalo u kojem osmatra prirodu zapravo je iskrivljeno ogledalo koje reflektuje slike iz stvaraočeve imaginacije, mašte, snova – a teško da se vizija oblikuje bez snevanja – te nošen krilima nesputanosti autor smelo razbija površine, sukobljava
dimenzije, deformiše oblike, da bi u završnoj fazi kreacije smirio gravitaciona polja i da bi eksplozivni asocijativni naboj simetričnih, dijagonalnih, piramidalnih, paralelnih, perspektivnih gradacija zarobio u konačnu smirenu formu.
Autor postavke strogo vodi računa o uzajamnim odnosima razgrađenih elemenata, prožimanju forme i suštine, svodeći intervenciju na postizanje uravnoteženosti i sklada likovnih elemenata, što svedoči o istančanom osećanju za detalje, koje u punom balansu stapa u uređenu celinu.
Dr Zoran Milutinović je svestan da umetnost nije kopija stvarnosti, pa stoga, kao zreo umetnik, tumači i prenosi onu viziju koju rađa samosvojni, intimni doživljaj same stvarnosti.

Ištvan Virag
KMF FSS

Arhiva

21/02/2020 06/03/2020

19h

TOP