Kulturni Centar Apatin
KCA menu

Izložba “Podvodna prostranstva” Milorad Blanuša

Milorad Blanuša – Micin
Iz ciklusa Podvodna prostranstva
From the cycle Underwater Vastness
28.08. – 07.09.2023.

Tema mog likovnog stvaralaštva je ekologija pošto sam od rane mladosti preokupiran problematikom očuvanja životne sredine. Od 1975. godine pa do danas, nastajali su radovi u različitim tehnikama: slike, pasteli, crteži i skulpture, koji su reflektovali fokus mog likovnog istraživanja o temama koje su vezane za opasnost na globalnom nivou: zagađenja, pandemije, ratovi, mogućnost nuklearne katastrofe …
U novom ciklusu slika, koji se stilski može svrstati u asocijativnu apstrakciju, preovladava crveni kolorit slojevitog i bogatog bojenog nanosa, što je novo u mom likovnom izrazu.
Pastuozno i gusto naneta crvena boja simbolički predstavlja upozorenje za čovečanstvo, crveni alarm za opasnost, na moguće katastrofalne posledice koje naše neodgovorno ponašanje izaziva u svetu koji nas okružuje i koji predstavlja izvor života.
Goruća savest mi ne dozvoljava da ćutim. Ono što kao umetnik mogu da uradim jeste da preuzmem ulogu borca protiv uništenja prirode i da kroz to svoje oruđe delovanja emitujem snažnu poruku, odnosno opomenu današnjem čoveku da prestane sa uništavanjem flore i faune – iskonskog izvora života za sve nas na planeti Zemlji.

 

Milorad Blanuša – Micin

Rođen 1949. godine u Apatinu. Godine 1980. diplomirao konzervaciju na Višoj pedagoškoj školi u Beogradu, grupa za Likovno obrazovanje, a slikarstvo učio u klasi Miluna Mitrovića na istoj školi. Godine 1979. i 1985. godine boravio u Parizu na stručnom usavršavanju u La Maison des Artistes.
Njegovo umetničko delovanje obuhvata dela nastala u medijima slikarstva i skulpture.
Izlagao je na 11 samostalnih i preko 100 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Učesnik je i organizator umetničkih kolonija.
Dobitnik je više nagrada i priznanja među kojima su: Oktobarska nagrada Opštine Apatin za likovno stvaralaštvo i Nagrada za najbolju izložbu Opštine Apatin, obe 2012. godine.
Član je IAA pri UNESCO (Pariz, Francuska) i ULUS-a.

Arhiva

24/08/2023 07/09/2023

20h

TOP